Revízie

Poskytujeme odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie).

Poskytujeme revízie:

- elektrických zariadení / inštalácií

- bleskozvodov

- elektrických spotrebičov

- elektrického ručného náradia

- zabezpečovacích systémov

- elektrických požiarnych signalizácií ( Honeywell)